2012-10-28

Pakeiskit raides skaičiais:

Šaltinis: http://www.mathsisfun.com/twelve-solution.html

Reklama