Užrašas

Žiedai, kurių matmenys nurodyti paveikslėlyje, sujungti į 1,7 m ilgio grandinę. Kiek žiedų yra grandinėje?

Šaltinis: „Kengūros“ treniruotė http://mkp.emokykla.lt/kengura/

2011-11-26

Reklama