2014-05-17

Laikrodžiuose su trimis rodyklėmis (valandos, minutės ir sekundės) jos visos sutampa 12:00.

Ar yra dar kitas laikas kada jos irgi sutampa? Koks tai laikas?

th

http://nazva.net/55/

Reklama